►คุณสมบัติสำหรับขายทั้งหมด ►ขายคอนโด ►บ้านสำหรับขาย ►เชิงพาณิชย์สำหรับการขาย

เตียง 3 2 ห้องน้ำ
300 ตารางเมตร เตียง 3 3 ห้องน้ำ
190 ตารางเมตร เตียง 3 2 ห้องน้ำ
400 ตารางเมตร เตียง 3 4 ห้องน้ำ
252 ตารางเมตร เตียง 4 4 ห้องน้ำ
165 ตารางเมตร เตียง 3 3 ห้องน้ำ
45 ตารางเมตร เตียง 1 อาบน้ำ 1
130 ตารางเมตร เตียง 3 2 ห้องน้ำ
เตียง 3 4 ห้องน้ำ
91 ตารางเมตร เตียง 2 อาบน้ำ 1
315 ตารางเมตร เตียง 4 4 ห้องน้ำ
75 ตารางเมตร เตียง 2 2 ห้องน้ำ
250 ตารางเมตร เตียง 3 3 ห้องน้ำ
83 ตารางเมตร เตียง 2 2 ห้องน้ำ
266.45 ตารางเมตร เตียง 3 3 ห้องน้ำ
390 ตารางเมตร เตียง 3 4 ห้องน้ำ
126 ตารางเมตร เตียง 2 2 ห้องน้ำ
190 ตารางเมตร เตียง 3 3 ห้องน้ำ
190 ตารางเมตร เตียง 3 2 ห้องน้ำ
160 ตารางเมตร เตียง 3 2 ห้องน้ำ